Friday, April 22, 2011

"Derin" SergiSu, ruhumuzun derinliklerinde kendi kendimize var ettiğimiz evrenin metaforudur. Bu evrende bizi biz yapan her şey vardır. Kendimizle tanıştıramadığımız korkularımız, açlıklarımız, eksikliklerimiz, tüm bunların yanında gücümüz ve direnişimiz vardır. ‘İçeride olmak’, suyun içinde olmaktır. Su; yaşam veren, içine alan, temizleyen su, bu resimlerde saran sarmalayan ve aydınlatan bir sessizlik evrenidir. Bu evrenin derinliği, kendimize izin verdiğimiz oranda derinleşen ve sessizleşen yalnızlığımızla ölçülür.

Tek tek figürlerle kurgulanan büyük boyutlu kompozisyonlarda figürlerin ifadeleri ve kompozisyonlardaki konumlarıyla sağlanan gerilim, suyun anlatımcı gücünü pekiştirerek izleyiciyi gizemli ve değerli yaşanmışlıklarla, çatışkılarla, iç içe geçmiş anlamlarla karşı karşıya bırakır. Suyun akışkan, berrak, içine alıcı ve mistik gücü bir aydınlanma simgesine dönüşür. Suyun derinlikleri kişinin iç dünyasıdır. Suyun kendine özgü karakteri kişinin ruh durumlarını, iç dünyasını görsel bir anlatıma dönüştürmeye olanak tanır.
"Gece", 40x50 cm, tuval üzerine yağlıboya, 2010 

"Oyun", 180x200 cm, tuval üzerine yağlıboya, 2010

No comments: